Buah Pertama (Asas)

Preview

Buah Pertama (Asas)

  • Menggunakan kaedah A, serangan bahagian dada
  • Pergerakkan awal adalah menampar menggunakan kaedah A dan kaki kanan diangkat ke pelipat kanan penyerang
Back to: Peringkat 1.1 : Asas dan Jatuh (Part 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Buka di WhatsApp